Over onze stichting

SCJT organiseert clubmiddagen en -avonden waarin aandacht is voor vormende activiteiten vanuit een protestants-christelijke levensvisie, creatieve- en spel- activiteiten, aangepast aan de leeftijdscategorie van de betreffende club.
Er zijn vijf clubs: drie voor kinderen van het basisonderwijs en twee voor jongeren uit het voortgezet onderwijs en ouder.
Om de veertien dagen worden per club clubavonden/-middagen georganiseerd van ca. 1,5 uur.

Een keer per jaar in april wordt een kamp georganiseerd van vrijdagavond t/m zondagmiddag.
Het kamp is dit seizoen 3, 4 en 5 april.


De verschillende clubs zijn:

“de Start” voor kinderen van groep 3 en 4 van het basis onderwijs
“de Aanloop” voor kinderen van groep 5 en 6 van het basis onderwijs
“de Sprong” voor kinderen van groep 7 en 8 van het basis onderwijs
“de Zwevers” voor jongeren uit klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs
“de Doordouwers” voor jongeren vanaf klas 4 van het voortgezet onderwijs.

De tijden van de samenkomsten zijn:
“de Start” op woensdagmiddag om de veertien dagen 14:00-15:30
“de Aanloop”op donderdagmiddag om de veertien dagen van 15:15-16:45
“de Sprong” op dinsdagavond om de veertien dagen van 18:30-20:00
“de Zwevers” op maandagavond om de veertien dagen van 18:30-20:00
“de Doordouwers” op zondagavond om de veertien dagen van 19:30-21:00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leiding van betreffende club.

Vanuit onze levensvisie ondersteunen wij ook een goed doel.
Casa de Esperanza is een Huis van Hoop voor kinderen zonder ouders waar wij graag 25 cent van iedere euro, die wij aan contributie ontvangen, aan afstaan.
Meer informatie over de activiteiten van het kindertehuis kunt u terugvinden op hun website.