Kampweekend kan niet doorgaan

Beste ouders en clubleden,

Begin april hebben we als leiding en bestuur van de SCJT het kampweekend verschoven naar eind mei in de hoop en verwachting dat de ontwikkelingen rond het coronavirus een stuk gunstiger zouden zijn. Dat het aantal besmettingen merkbaar zou dalen en de vaccinaties ver gevorderd zouden zijn. Toch besloten we rond half mei nog een vergadering te houden waarin we definitief de knoop zouden doorhakken. Die vergadering is gisteren (10 mei) geweest.

En met veel pijn in ons hart, maar unaniem, hebben we moeten besluiten dat het nog niet verantwoord is met zoveel kinderen en leiding een weekend op kamp te gaan.Dat is vooral voor de kinderen/jongeren van onze clubs een enorme teleurstelling, maar ook voor ons is het een verdrietig besluit dat ik hieronder graag wil toelichten.

We zijn tot deze beslissing gekomen op grond van een aantal argumenten:
1) De ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen is bepaald niet erg gunstig. Van een flinke daling is geen sprake. En in de regio Tholen is er momenteel zelfs sprake van een piek. Ook is nog lang niet elke (volwassene) ingeënt.
2) Hoewel de verantwoording voor het meesturen van kinderen op het clubkamp bij de ouders/verzorgers ligt, voelen wij als bestuur een enorme verantwoordelijkheid. Als er ook maar één kind of leidinggevende van kamp terug zou komen met corona, zou dat voor andere kinderen, ouders, familie en kennissen forse gevolgen (kunnen) hebben die ons als stichting ook niet onberoerd zou laten.
3) Wij willen graag als christelijke stichting een goed voorbeeld zijn voor onze omgeving. Met kerken die (voor het grootste deel) nog maar met 30 mensen in een dienst samenkomen, met bezoekregels van 2 personen per dag, met een nog zeer voorzichtige opening van winkels en terrassen en met nog allerlei beperkingen voor ons allemaal en niet te vergeten met een nog steeds overbelaste zorg, menen we dat het geen goed voorbeeld zou zijn als we nu met vijftig kinderen en vijftien man leiding in een kamphuis zouden gaan.

We hebben het besluit niet overhaast genomen en zijn van mening dat we een juiste route hebben bewandeld door in april het kamp door te schuiven (met een toen gerechtvaardigd vooruitzicht op verbeteringen), maar met een definitief beslismoment half mei. Desondanks werden we gisteren nog heen en weer geslingerd tussen verstand en gevoel. Want we merken en horen dat onze jeugd – en wij zelf ook – zó toe waren aan ‘gewoon’ weer een kampweekend.

Hoe nu verder? We hebben overwogen te proberen het kamp nogmaals uit te stellen naar bijvoorbeeld het najaar. Maar dat was qua boeking van het kamphuis niet meer te realiseren. Bovendien is maar de vraag of we dan niet weer een teleurstellende beslissing zouden moeten nemen als alles onverhoopt toch weer langer gaat duren dan we nu denken.Daarom steken we in op een kamp in het volgende seizoen (april 2022). Maar we denken wel aan een extra activiteit bij de start van het volgende seizoen, dus in september.
Voor nu zal elke club zelf een passend einde van het seizoen verzinnen.
Degenen die het kampgeld al hadden betaald, krijgen dit uiteraard teruggestort.

Erop vertrouwend dat jullie/u begrip hebben/heeft voor onze beslissing, hopen we het seizoen toch fijn af te kunnen sluiten en vol goede moed uit te kijken naar het nieuwe seizoen. Namens het bestuur wens ik jullie in elk geval alvast een gezegende vakantietijd en ook gezondheid toe. Voor vragen of nadere toelichting ben ik uiteraard bereikbaar via tel. 0648155513 of mail bestuur@scjt.nl.

met hartelijke groeten,

Rolant Quist
voorzitter Stichting Christelijk Jeugdwerk Tholen

Geplaatst in De Aanloop, De Doordouwers, De Sprong, De Start, De Zwevers, Nieuws | Een reactie plaatsen

Kamp 2021!

Beste ouders/verzorgers van onze clubkinderen,

Wat een merkwaardig jaar hebben we achter de rug. Corona heeft ons leven bepaald en daar is ook de Stichting Christelijk Jeugdwerk Tholen niet aan ontkomen. We hebben een tijd noodgedwongen stilgelegen. Gelukkig kunnen we al een tijdje weer club geven, maar het is anders dan anders. We moeten voorzichtig zijn, bepaalde activiteiten kunnen niet of moeten anders worden ingevuld.
Normaal gesproken zouden we eind deze week op kamp zijn gegaan. Vorig jaar moesten het afzeggen. Een hard gelag. Iets dat in de ruime kwart eeuw dat de SCJT bestaat, nog nooit is voorgekomen. Ook voor dit jaar zat een kamp in april er helaas niet in.
Toch hebben we geprobeerd een oplossing te vinden, want de leiding en het bestuur wil erg graag dat het kamp doorgang kan vinden. Omdat we de kinderen niet nog een jaar teleur willen stellen. Daarom hebben we besloten het kamp te verplaatsen naar het laatste weekeinde van mei. Op 28, 29 en 30 mei hopen we af te reizen naar kamphuis Ahoy in Oosterhout. Het thema zal hetzelfde zijn als vorig jaar ‘Ruimte’. We hopen dan ook dat we coronatechnisch de ‘ruimte’ hebben om dit kamp te kunnen houden. Het zal wel anders zijn dan andere kampen. Vanwege de dan eventueel nog geldende coronamaatregelen en de korte voorbereidingstijd. Toch hopen we met de kinderen een heel fijn kamp te mogen houden. U kunt uw kind opgeven voor kamp via het inschrijvingsformulier op deze website.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij of één van de leidinggevende van de clubs altijd aanspreken.

Hartelijke groeten namens leiding en bestuur van de SCJT,
Rolant Quist
Voorzitter.

Geplaatst in De Aanloop, De Doordouwers, De Sprong, De Start, De Zwevers, Nieuws | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Clubbijeenkomsten voorlopig gestopt

Beste jongelui en ouders,

Vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus heeft de regering besloten alle scholen en horeca te sluiten. Verder raden virologen ook andere samenkomsten (ook van minder dan 100 personen) af. Daarom heeft het bestuur van de SCJT besloten dat tot nader bericht de clubbijeenkomsten niet door kunnen gaan. Dat zal in elk geval duren totdat de scholen weer open mogen. Een en ander ook afhankelijk van wat de overheid aan maatregelen treft.

Het spijt ons dat we deze stap moeten zetten. Onze clubleiders zetten zich met hart en ziel in voor de jeugd. Maar we vertrouwen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Laten we hopen en bidden dat deze bedreiging snel onder controle zal komen. En dat we ons weer kunnen richten op een fijnere tijd. Ook met een voor onze jongeren.

We bidden u allen Gods zegen toe.

Met hartelijke groeten namens het bestuur van de SCJT,

Rolant Quist

Geplaatst in De Aanloop, De Doordouwers, De Sprong, De Start, De Zwevers, Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Kampweekend SCJT gaat niet door

Beste kinderen en ouders,
Het bestuur van de SCJT heeft helaas naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen rond het coronavirus moeten besluiten het kampweekend dit jaar af te gelasten. Het is volgens ons niet verantwoord om met zestig kinderen en twintig begeleiders naar Oosterhout af te reizen. Niet alleen vanwege een eventueel risico binnen de groep, maar ook omdat Oosterhout in het gebied ligt dat het zwaarst getroffen is door het virus.
Iedereen die zich al opgegeven heeft voor het kampweekend, wordt nog persoonlijk op de hoogte gesteld. Betaald kampgeld wordt teruggestort.
Binnen het bestuur en de leiding van de SCJT wordt nog bekeken of er een alternatief kan komen en wat en wanneer dat dan zou kunnen zijn.
We vinden het erg jammer dat we onze jeugd teleur moeten stellen. Ook wij als bestuur en leiding verheugen ons elk jaar weer op dit weekend. Maar we vinden dat we niet anders kunnen en vragen uw en jouw begrip voor de situatie. De clubbijeenkomsten gaan tot nader bericht gewoon door. Daarvoor geldt nog steeds dat er wat meer op hygiëne gelet zal worden. Als uw kind ziek of verkouden is, houd het dan thuis.
Met vriendelijke groeten namens het SCJT-bestuur, Rolant Quist
Geplaatst in De Aanloop, De Doordouwers, De Sprong, De Start, De Zwevers, Nieuws | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

SCJT en het coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich over het land. In Noord-Brabant is het het meest aanwezig, maar ook Zeeland kent inmiddels enkele Covid-19-patiënten. Op Tholen is er vooralsnog geen geval bekend. Het bestuur van de SCJT houdt de situatie goed in de gaten en zal maatregelen nemen indien nodig. Op de clubbijeenkomsten zullen we extra op hygiëne letten. Als uw kind ziek is, verzoeken wij u het niet naar de clubbijeenkomsten te laten gaan. Verder gaan de clubs voorlopig door zoals gepland. Over het clubkamp in april wordt nog overlegd binnen het bestuur. Zodra we daar meer helderheid over hebben, zullen we ouders en clubleden daarover informeren.

Vriendelijke groeten namens het bestuur,

Rolant Quist, voorzitter

Geplaatst in De Aanloop, De Doordouwers, De Sprong, De Start, De Zwevers, Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Een nieuw seizoen voor De Doordouwers!

Voor de oudste groep jongeren is er de club De Doordouwers. Bob van den Berg en Thomas Quist leiden de clubactiviteiten. En dat alles loopt natuurlijk uit op het clubkamp waar De Doordouwers als vanouds een eer hoog te houden hebben. De eerste clubavond is nog niet bekend, maar voor meer informatie kun je mailen met doordouwers@scjt.nl.

Geplaatst in De Doordouwers | Een reactie plaatsen

Een nieuw seizoen voor De Zwevers!

Zit jij in de eerste, tweede of derde van het voortgezet onderwijs? Dan is er voor jou de club De Zwevers. Onder leiding van Jeroen Baaijens en Anco Westdorp belooft het een gaaf seizoen te worden met verschillende activiteiten. De Zwevers komen voor het eerst bij elkaar op dinsdagavond 17 september. Voor meer informatie kun je mailen naar zwevers@scjt.nl.

Geplaatst in De Zwevers | Een reactie plaatsen

Een nieuw seizoen voor De Sprong!

Club De Sprong is er voor jeugd uit groep 7 en 8 en heeft maar liefst drie leiders: Naomi Groeneveld, Floor Nefs en André van den Bergh. Met elkaar wordt het een heel leuk seizoen met leuke, creatieve en serieuze activiteiten. De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 24 september. Wil je meer weten, mail dan naar sprong@scjt.nl.

Geplaatst in De Sprong | Een reactie plaatsen

Een nieuw seizoen voor De Aanloop!

Deze club is voor kinderen uit groep 5 en 6. Onder leiding van Jacqueline van Os en Marjon Atres gaan ze een vrolijk, mooi en creatief seizoen tegemoet. De eerste middag waarop De Aanloop bij elkaar komt, is op donderdag 26 september. Meer weten? Stuur dan een mail naar aanloop@scjt.nl.

Geplaatst in De Aanloop | Een reactie plaatsen

Een nieuw seizoen voor De Start!

De Start is de club voor de jongsten. Zit jij in groep 3 of 4 van de basisschool? Dan is dit de club voor jou. Renate Baaijens en Hannah Geluk zijn de leidsters van De Start. Samen met de kinderen gaan ze er weer een leuk seizoen van maken met verhalen, spelletjes en het maken van leuke dingen.

De eerste clubmiddag is op maandag 30 september. Meer informatie? Stuur dan een mail naar start@scjt.nl.

Geplaatst in De Start | Een reactie plaatsen